общи условия

Настоящите общи условия регулират отношенията между www.bestbrandsbg.com, собственост на Бест Брендс ЕООД, гр. София, наричан тук Доставчик и посетителите на сайта www.bestbrandsbg.com, наричани Потребители, по повод артикулите, предлагани от сайта www.bestbrandsbg.com . Използването на този сайт е обвързано от настоящите общи условия за ползване. Чрез достъпа до (зареждането на) сайта вие приемате и се съгласявате с тях, като се задължавате да ги спазвате. В случай, че не сте съгласни с всички условия по-долу, моля не използвайте сайта. С използването на сайта вие декларирате, че имате правото, пълномощията и дееспособността да приемете и да бъдете обвързани с тези условия.

ОБЩИ УСЛОВИЯ

Когато посещавате, разглеждате или използвате този сайт, Вие заявявате, че разбирате и приемате посочените в същия права и задължения като правен еквивалент на подписан между страните писмен договор и приемате и се съгласявате да изпълнявате условията по този договор. Бест Брендс ЕООД си запазва правото да променя тези условия по всяко време и по всякакъв повод и ако Вие продължавате да използвате този сайт след подобна промяна това ще се счита за съгласие и приемане на променените условия и съдържание на този договор.

ГАРАНЦИИ

Всички стоки в сайта на Бест Брендс ЕООД се продават с гаранция, сроковете и условията, на която са описани от производителя или официалния вносител на съответната стока. Освен ако не е изрично упоменато възможните дефекти покрити от гаранцията се отсраняват безплатно в оторизираните сервизи в България и в останалите държави по света. Бест Брендс ЕООД не е страна, освен ако не е изрично упоменато по гаранционния договор между купувача и производителя на продукта, но не би отказал съдействие при разрешаването на възможни спорове.

Всякакви други искове срещу Бест Брендс ЕООД за компенсиране на щети, разваляне на договора за продажба, възстановяване на сумата на покупката или замяна на стоката или продукта са изключени и не подлежат на разглеждане.

СИГУРНОСТ

Личната информация, която подавате към сайта на Бест Брендс ЕООД е защитена при възможно най-високото технологично ниво на сигурност съществуващо в момента. Екипът на Бест Брендс ЕООД осигурява 24 часова поддръжка, 7 дни в седмицата на системното си оборудване. Бест Брендс ЕООД счита за свое задължение да прилага незабавно всяка нова разработка, която би допринесла за по-нататъшното подобряване на цялостната система на сигурност на сайта.

Бест Брендс ЕООД Ви гарантира,че Вашата лична информация подадена в процеса на покупката ще бъде надеждно защитена. По никакъв повод и под никакъв предлог ние няма да продадем или предоставим вашата лична информация на трета страна. Ние се задължаваме да използваме тази информация само в процеса на осъществяване и изпълнение на поръчката ви, както и при нужда от помощ при бъдещи ваши поръчки. По подразбиране някои оторизирани трети страни, които участват в разплащанията, доставката и други дейности свързани с изпълненията на вашите поръчки имат достъп до части от нашата база данни, които са свързани с изпълнението на техните задължения.

ОТКАЗ ОТ ПРАВА

Стремежът на Бест Брендс ЕООД е да доставя на своите клиенти най-новите стоки и най-актуалната информация свързана с тях. Цялата информация свързана със стоките и услугите предлагани на този сайт се съгласува предварително с производителите и доставчиците на съответните стоки и услуги и се контролира ежедневно и независимо, както от тях така и от администраторите на сайта. Въпреки това информация свързана с характеристики на дадени стоки и услуги на този сайт може да съдържа известни неточности, правописни или типографски грешки както и остарели данни. Бест Брендс ЕООД си запазва правото да променя или подменя всяка информация, материали, продукти или услуги описани в този сайт по всяко време и по всякакъв повод. Бест Брендс ЕООД не носи отговорност и няма да уважи искове основани на типографски или ценови грешки допуснати в този сайт. Бест Брендс ЕООД си запазва правото да отказва поръчки по всяко време, включително поръчки, които съдържат неверни цени или невярно описание на продукта, поръчки за които Бест Брендс ЕООД има съмнения, че са в нарушение на действуващите закони и поръчки, които Бест Брендс ЕООД счита, че са в ущърб на неговите или на съдружниците му интереси. Бест Брендс ЕООД си запазва правото да ограничава доставката на броя на продуктите или броя на поръчките от едно лице извършени чрез този сайт.

ОТГОВОРНОСТИ

Всички стоки закупени от сайта на Бест Брендс ЕООД се изпращат по куриерски служби, с които Бест Брендс ЕООД има сключени договори. За всяка загуба или нарушение целостта на стоката по време на доставката е отговорна единствено куриерската служба. С подписването на разписката за приемане на стоката Вие потвърждавате, че сте получили стоката във вид, количество и качество, което отговаря на поръчката Ви към Бест Брендс ЕООД.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Бест Брендс ЕООД приветства всякакви коментарии относно Вашия опит при разглеждането и пазаруването от неговия сайт, както и Ваши предложения относно подобряването на съдържанието, конструкцията или други елементи на сайта. Всякакви коментари, идеи и предложения относно съдържанието, програмирането или каквото и да е, отнасящо се до този сайт ще бъдат считани като собственост на Бест Брендс ЕООД и Бест Брендс ЕООД ще има правото да използва, разпространява, да развива и продава такива идеи и предложения без изричното съгласие на техния автор - във всякакъв вид, форма и технология позната сега или в бъдеще и приносителят се отказва от всякакви искове за права върху тези идеи и предложения сега и за в бъдеще.

АВТОРСКИ ПРАВА

Всички права са запазени. Всички права на интелектуална собственост върху информационните ресурси и материали, публикувани на сайта са обект на закрила по действащия Закон за авторското право и сродните му права, а нерегламентираното им използване представлява закононарушение и влече гражданска, административнонаказателна и наказателна отговорност в съответствие с действащото българско законодателство.

Освен ако не е изрично упоменато, цялото съдържание на този сайт, включително текста , графиките, снимките и запазените знаци са собственост на Бест Брендс ЕООД , на доставчиците му или на производителите на съответните стоки и продукти и са защитени от международните закони за защита на авторските права.

КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ

Бест Брендс ЕООД е администратор на лични данни, регистриран по Закона за защита на личните данни.

Бест Брендс ЕООД се ангажира да гарантира неприкосновеността на информацията, съдържаща лични данни, предоставяна от потребителите онлайн посредством попълнени заявки за регистрация. Разкриване е възможно единствено в случаите, когато информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, оправомощени със закон да изискват и събират информация съдържаща лични данни и при спазване на нормативно установения ред.

Бест Брендс ЕООД може да предоставя събраната статистическа информация за посещаемостта на сайта на рекламодатели/рекламни агенции, които водят статистика за кликанията върху техните рекламни банери и линкове, да изготвя вътрешни статистики, както и за целите на директния маркетинг.

С приемането на настоящите Общи условия, Потребителят се съгласява с обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг. Потребителят има право да възрази срещу обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг, като изпрати писмено съобщение до Бест Брендс ЕООД на посочения адрес или e-mail за контакти.