“Автономно 3D отпечатано интелигентно жилище”

Тази къща, създадена чрез  3D печат от Haus.me е напълно енергийно независима. Тя включва и система за пречистване на въздуха, за която производителят казва, че убива 99.99% от бактериите. Когато си купите тази къща, тя идва във вид, готов за пренасяне. Оборудвана е с резервоари за вода, слънчеви панели и самостоятелна система за изхвърляне и преработка на отпадъците. Няма нужда от връзка с никаква инфраструктура. Двата модела mOne и mTwo струват съответно $199,000 и $379,000. Единствената разлика е в площта им.
https://youtu.be/1Fka7AvKB4U