“Годишна изложба на над 1000 изрисувани подложки за чаши”

Всяка година Nucleus Portland поставя на стотици художници задачата да нарисуват оригинални картини на миниатюрни платна, които обикновено служат, за да не останат следи от чашата ви с напитка върху плота на масата. Salut! е инициатива, благодарение на която около 1000 подложки за чаши се превръщат в произведения на изкуството, илюстрирани в разнообразни стилове. Можете да видите върху тях тукани, небостъргачи, портрети и още безброй картини.