“Дупки в асфалта, поправени с красиви керамични мозайки от Ememem”

В града, в който живее, Лион, Ememem е известен като тротоарният хирург. Художникът поправя напукани тротоари и фасади с цветни мозайки, които той описва като „поема, която всеки може да прочете“. Сложните и красиви геометрични мотиви, които създава следват формата на пукнатините и създават „Мемоар на града, който разкрива какъв е животът на тези обществени места.“