“Известни статуи в Париж, превърнати в герои на попкултурата от Benoit Lapray”

Замисълът за монументите и статуите, независимо къде се намират, е да почетат значими исторически личности или събития. Но как биха изглеждали тези статуи, ако бяха вдъхновени от герои на попкултурата и популярните филми, сериали, комикси или книги?