“Кубични животни от Aditya Aryanto”

Aditya Aryanto използва уменията си да създава фотоманипулации по изключително забавен начин. Неговите проекти започват със снимки на животни, на които той придава кубични форми. Създанията, които получава като резултата изглеждат сякаш са избягали от Minecraft. Художникът е нарекъл серията Anicube (съчетание на Animal + Cube, животно и куб.). Aditya използва Photoshop, за да постигне тези забавни, странни и често учудващо реалистични изображения.