Това игрище, създадено от Nike, е направено от рециклирани кецове

 

През този септември компанията представи баскетболно игрище, изработено от 20000 рециклирани кецове, събрани от района. Целта на компанията е да демонстрира плановете си за постигане на въглеродно неутрално бъдеще с минимално количество отпадни продукти.

Рециклираната площадка и баскетболното игрище се намират в Нови Белград, Сърбия. Компанията да промотира активния начин на живот, да развие общността и да помогне в устойчивото изграждане на инфраструктурата. Лондонската креативна агенция Accept & Proceed е създател на дизайна на баскетболното игрище, наречено MTZ Blok 70.

Дизайнът

Accept & Proceed внимателно са проектирали Block 70, защото съоръженията са разположени в исторически район.  Block 70 е изписано с оригинална типография върху настилката на игрището. Плановете включват дизайн на детска площадка, пейки за наблюдаване на спортни събития, външен фитнес, кофи за отпадъци, присъствие на компанията и реставриране на съществуващи елементи.