“Този басейн в Ню Йорк ще пречиства 2 300 000 литра замърсена вода всеки ден”

Както може да се предположи, водата в Ийст Ривър, която тече през Ню Йорк, не е много чиста. По-точно казано реката е приета за „негодна за плуване“ през 30-те години на 20-и век. Нюйоркчаните като цяло са наясно с този факт. Проектът  + POOL може скоро да промени това. Тази концепция за басейн във формата на знака „+“ има идеята да позволи на хората в града да се възползват от водите на Ийст Ривър, като същевременно има положителен ефект върху околната среда.