Този уличен художник прави улиците на Ню Йорк далеч по-весели

Tom Bob превръща елементи от градския пейзаж като стълбове, огради, врати и електрически табла в цветни и фантастични произведения на изкуството. Капаците на шахтите се превръщат в канали, уредите за отчитане на консумацията на газ – в палави раци. И градът се превръща в много по-жизнерадостно място за всички. Честно казано, не бих възразил да се разходи и в моя квартал.

Снимки: Tom Bob

Повече информация: Instagram