“Този филм, направен с мастило и пигменти, ще ви заплени”

Ако си това видео ви изглежда като сателитна снимка на Земята и речни делти, не сте сами. Новият кратък филм на Roman De Giuli неслучайно е наречен SATELLIKE. Всъщност в него виждате вода, която се процежда между форми от течно мастило, различни пигменти и минерали.

Към филма