“Уникални кимона, посветено на всяка от държавите на Олимпиадата в Токио”

Всяка Олимпиада ни напомня за разнообразието на държавите по света и културата им. Япония, която е домакин на Лятната Олимпиада 2020, е пожелала да направи нещо специално, посветено на историята и културата на всяка нация на игрите. Затова през 2017, японската международна неправителствена организация Imagine Oneworld е създала Kimono Project — инициатива, която цели са създаде уникално кимоно за всяка държава в света.