“4000 годишни дъски за писане от Древен Египет с поправени правописни грешки”

Случвало ли ви се е да получите контролното си цялото нашарено с червено от учителя? На мен със сигурност да и то неведнъж. Няма проблем, не сме сами. Изглежда тази форма на коригиране на грешките е много по-древна, отколкото бихме предположили.

Древноегипетски правопис

Доказателството за това се крие в тези древноегипетски дъски за писане, от колекцията на Metropolitan Museum of Art в Ню Йорк. Датирани между 1981 и 1802 г. пр. н. е., в периодът на Средното кралство, тези дъски са използвани от чираци писари за упражняване на уменията им с перото. Те са преписвали текстове, които учителят е проверявал. И маркирал с червено, очевидно.

 

 

 

Бюрокрацията

Древноегипетските бюрокрация, търговия и производство изисквали подробни архиви и кореспонденция. За да отговорят на търсенето, много млади мъже били обучавани за писари. Те се учели от майстор, който ги обучавал на техническите умения, както и на правилните начини за попълване на документи като официални писма, завещания и данъчни декларации (още е едно бедствие, което намирах за присъщо предимно на модерния свят). 

Проблемът с азбуката

Става още по-сложно. Формалната писменост, използвана от египтяните в гробници и монументи, се състои от около 1000 отделни символа. Не е удивително, че тя е била трудна за използване и не точно идеална за удивителното количество документи, необходими за живота в Древен Египет.

 

И решението

То се появило около 3000 г. пр. н. е. Нова версия на писмеността, наречена йератическа станала доминираща.

 

 

Упражнението

Дъската на ученика, която ви показваме тук. Египтологът William C. Hayes обяснява в книгата си Скиптърът на Египет, че това упражнение е написано от учени, наречен Ини-су, син на Секхсекх. Не гарантирам, че транскрипцията на египетските имена е коректна. По-скоро обратното. Ини-су пише (изглежда шеговито) на брат си Пех-ни, като се обръща към него като към богат и влиятелен човек. Писмото е тренировка за създаване на подобна формална кореспонденция. Това е било критично умение за писар на държавна работа или в търговията. Чираци писари като Ини-су е трябвало да практикуват и запаметяват различни формални документи и писма.

Leave a Comment

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.