Контакти

Офис

1330 София ул. "Методи Кусевич" 1

Телефон

(02) 437 20 30

Email

info@bestbrandsbg.com

Keep in Touch
bestbrandsbg-adres

Контакти

Нашият екип е на ваше разположение. Потърсете ни.

Симона Семeрджиева

офис координатор
+359 894 503 777

office@bestbrandsbg.com

Ани Врайкова

акаунт мениджър
+359 898 64 48 46

avraikova@bestbrandsbg.com

Весела Борисова

акаунт мениджър
+359 895 56 14 32
info@bestbrandsbg.com

Анни Георгиева

управител
+359 898 645 831
ageorgieva@bestbrandsbg.com

Мая Георгиева

акаунт мениджър
+359 899 555 504

mgeorgieva@bestbrandsbg.com

Петя Лазова

графичен дизайн и оформление
+359 894 503 775

plazova@bestbrandsbg.com