“MasterCard – срок на валидност”

Много критично застрашени видове може да изчезнат преди да изтече дата на валидност на тези кредитни карти. Mastercard и Conservation International, превръщат дата на валидност на картата в средство, чрез което да предупредят колко важно е дивите животни да бъдат защитени. Програмата позволява на потребителите да даряват, за да помогнат за защита на местообитанията на диви животни, включително на много критично застрашени видове.